Login
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

 

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van werknodig.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Hammer Techniek & Detachering. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hammer Techniek & Detachering is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hammer Techniek & Detachering.

Geen garantie op juistheid

Hammer Techniek & Detachering streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Hammer Techniek & Detachering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige free bot traffic staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van werknodig.nl op deze pagina.

Copyright © 2024 Hammer Techniek & Detachering   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Algemene voorwaarden
Hammer Techniek & Detachering B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close